De Dublin Core Metadata standaard bestaat uit voorwaarden en een set van elementen.

Het Dublin Core metadata element set is een vocabulaire van 15 eigenschappen voor het gebruik van het beschrijven van resources.

De standaarden zijn doorgevoerd in de volgende documenten:

• ISO Standard 15836:2009 of February 2009 [ISO15836]
• ANSI/NISO Standard Z39.85-2012 of February 2013 [NISOZ3985]
• IETF RFC 5013 of August 2007 [RFC5013]

De 15 eigenschappen zijn:
1. Contributor
2. Coverage
3. Creator
4. Date
5. Description
6. Format
7. Identifier
8. Language
9. Publisher
10. Relation
11. Rights
12. Source
13. Subject
14. Title
15. Type

Beschrijving eigenschappen:

Naam: Contributor
Definitie: Een entiteit die ervoor zorgt om contributies te doen binnen het document.
Commentaar: Voorbeelden hiervan zijn een persoon, een organisatie of een service.

Naam: Coverage
Definitie: Het onderwerp waarover het document gaat. Of de jurisprudentie waaronder het eigenschap relevant is.
Commentaar: Voorbeelden hiervan zijn namen van plaatsen of geografische coördinaties. Ook periodes, datum of tijd periodes. Bij jurisprudentie mag je administratieve entiteiten of een geografische locatie opnoemen.

Naam: Creator
Definitie: Een entiteit verantwoordelijk voor het maken van het document
Commentaar: Voorbeelden hiervan zijn een persoon, een organisatie of een service.

Naam: Date
Definitie: Een periode in tijd geassocieerd met een evenement dat te maken heeft met het document
Commentaar: Het beste is om gebruik te maken van een notering zoals dd-mm-yyyy
Referentie: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Naam: Description
Definitie: Een beschrijving van het document
Commentaar: Description mag ook gebruik maken van abstractie, en inhoudsopgave of een grafische representatie.

Naam: Format
Definitie: dimensies van het document
Commentaar: Voorbeelden zijn grootte van document en media type zoals .jpg en .txt

Naam: Identifier
Definitie: een referentie dat alleen door je zelf te herkennen is
Commentaar: Het beste is om unieke nummers te gebruiken, die terug te vinden zijn in het mappen structuur

Naam:Language
Definitie: Taal gebruikt binnen het document
Commentaar: vanzelfsprekend

Naam: Publisher
Definitie: Een entiteit die verantwoordelijk is voor het publiceren va het document
Commentaar: Voorbeelden hiervan zijn personen, organisaties of services

Naam: Relation
Definitie: Document heeft iets te maken met……
Commentaar: Het beste is om relaties te zoeken met al bestaande metadata

Naam: Rights
Definitie Informatie over de rechten betreffende het document
Commentaar: Meestal gaat het over wat er met het document gedaan mag worden zoals alleen lezen of bewerken.

Naam: Source
Definitie: Een gerelateerde document waaruit dit document afkomstig is
Commentaar: Source document kan hele document zijn maar ook een deel ervan

Naam: Subject
Definitie: Het onderwerp van het document
Commentaar: Subject is meestal een vaakgebruikte woord

Naam: Title
Definitie: Naam dat het document zal krijgen
Commentaar: Slim is om een naam te geven dat snel te herkennen is

Naam: Type
Definitie: De genre van het document
Commentaar: Denk hier aan file formats zoals text, beeld, geluid

Meer hierover: http://dublincore.org/documents/dces/