Encoded Archival Description (EAD) is een internationale XML-standaard voor het markeren van archiefinventarissen.

Deze standaard maakt het voor archieven, musea, bibliotheken en andere digitale opslagplaatsen mogelijk om de data op te sommen en zo te beschrijven dat die machine-leesbaar wordt. Hierdoor wordt onderliggende data makkelijker te doorzoeken en te onderhouden voor uitwisseling. Soms spreekt men van Encoded Archival Description Document Type Definition (EAD DTD). Van het EAD 2002 schema zijn 2syntaxis beschikbaar: EAD RNG (Relax NG Schema)[1] en EAD XSD (W3C Schema)[2].

De EAD standaard is in 1993 ontworpen bij de Universiteit van Californië - Berkeley met als doel om een standaard beschrijving van data in archieven te creeren. Vergelijkbaar aan de MARC standaard voor bibliografische data.[3]

Versie 1.0 was in 1998 gereed[4]. De huidige versie komt uit 2002 (EAD 2002).

EAD is vrijwel technisch, er wordt geadviseerd om deze standard alleen te gebruiken wanneer het echt nodig is. Hiervoor is er een uitgebreide uitleg bij de officiële website van EAD: http://www.loc.gov/ead/