EBUCore is een metadata specificatie special ontworpen voor gebruikers met verschillende eisen.
EBUCore is ontworpen om zo minieme en flexibel mogelijk audio en video te beschrijven aan de hand van een lijst van attributen voor een brede assortiment van applicaties inclusief archieven en productie in de context van een Service Oriented Architecture.
EBUCore is gebasseerd op de Dublin Core.
In het kort EBUCore is een set Metadata die met zo min mogelijk informatie radio en televisie content beschrijft. EBU is de Dublin Core for media.

EBUCore bestaat uit de volgende elementen:
• Naam : naam van het element
• Cardinality: De hoeveelheid aantal keer dat een element gebruikt kan worden voor het beschrijven van een stukje content.
• Requirement: Geeft aan of dit doment de status required of optioneel heeft.
• Definition: Een kort beschrijving over het element
• Format: definieerd het type formaat van het element. bijv. text of URI
• Schema: Geeft een synthetisch view van het element binnen het EBUCore schema.
• UML Representation

Handige bron:
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293.pdf