Wanneer we het hebben over ISO 19115, dan spreken we over geografische informatie. ISO 19115 definieert een schema dat nodig is voor het beschrijven geografische gegevens en services.

De mogelijke validaties binnen deze ISO zijn:

- Free text character string: (gco:CharacterString)
- Formatted dates (gco:Date)
- Decimal coordinates (gco:Decimal).

ISO 19115 kan vrij ingewikkeld eruit zien wanneer je er weinig verstand over hebt.

Hierbij een voorbeeld hoe het eruit kan zien:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification id="dataId">
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
<!— FME FIELD fme_basename Part B 1.1 Resource title >
<gmd:title>
<gco:CharacterString>{fme:get-attribute("fme_basename")}</gco:CharacterString>
</gmd:title>

<!
FME FIELD 'rev_date' Part B 5.3 Date of revision —>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>{fme:get-attribute("mod_date")}</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmx
Codelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=26020