De volgende video legt duidelijk en snel uit wat Metadata precies is:

Definitie: Informatie over data.
Het is voor het eerst gebruikt in 1883. Ook wel de informatie gebruikt om content te beschrijven.

Er wordt gelet op:
- De manier van creëren
- Het doel van de data
- De maker van de data
- Een tijdsaanduiding
- De gebruikte sjablonen of standaarden
- De locatie waar de data is gecreëerd

Een voorbeeld van metadata is:
Als je een (.txt) bestand maakt op een Windows computer en rechts klikt op het bestand in explorer, kun je naar de eigenschappen gaan en toegevoegde informatie bekijken over het bestand. Voorbeelden van informatie over het bestand die kan worden ingezien: de bestandsnaam, het tijdstip van creatie of wijziging of laatste keer bekeken, wie het heeft gecreëerd, met welke programma’s het bestand kan worden geopend, naam van het pad op de schijf en in welke map het is opgeslagen. Dit kan tevens met andere soorten bestanden.

Noodzaak
Metadata op zichzelf geeft al veel informatie weg over wat het beschrijft. Er is nu al veel bezorgdheid wat betreft de privacy. Aangezien metadata handig is voor het doorzoeken en managen van content en de groeiende hoop van informatie wordt het steeds meer gebruikt.
Een voorbeeld hiervan: metadata op web pagina’s, hierbij kan worden gedacht aan titel, sleutel woorden en beschrijving. Veel zoekmachines hechten veel meer waarde aan die informatie dan de daadwerkelijke content op de web pagina zelf. Voor diegenen die zoeken op het web is de metadata handig voor het zoeken naar de relevante pagina’s.
Nog een voorbeeld: In een data warehouse wordt een grote hoeveelheid data opgeslagen. Te veel om handmatig doorheen te gaan, meestal ook met de computer. Met meta data kan er snel en accuraat door de data heen worden gespit. Het scheelt veel tijd en computer kracht door dat er niet door hele teksten maar door tags kan worden gezocht.

Metadata syntax
De metadata syntax refereert naar de regels waarmee metadata wordt aangemaakt. Het gaat hierbij om de velden die worden ingevoerd.
Een veel gebruikt systeem is het Dewey Decimal class number. Het is een systeem waarmee een boek op soort wordt geordend. Er zijn 10 hoofd onderwerpen, met daaronder 99 sub onderwerpen die verder aanduiden wat voor boek het betreft. Een voorbeeld is categorie 600 wat staat voor technologie, daaronder heb je bijvoorbeeld ‘601 Philosophy & theory’
en ‘602 Miscellany’

Om de Dewey Decimal System beter te snappen is de volgende video handig:

Snap je het nog niet?: