Metadata standaarden

Metadata standaarden zijn eisen die ervoor zorgen dat metadata correct wordt ingezet. Deze standaarden zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van hoe metadata eruit moet zien. In het kort metadata moet aan een aantal eisen voldoen voordat het werkelijk als metadata gezien mag worden.

In totaal zijn er rond 33 metadata standaarden bekend. Vrijwel voor alle categorieën informatie is er een metadata standaard.
Deze standaarden zijn gegroepeerd en ontworpen voor een specifieke doel. Je spreekt dan van metadata schema's. Wanneer zo'n metadata schema wordt ontworpen en onderhouden door een organisatie zoals ISO dan spreekt men van Metadata standaarden.

Verschillende metadata schema's worden ontworpen op verschillende disciplines zoals in het wetenschap, educatie, archivering, commerce, zorg en kunst.
Hierbij een overzicht van de meest relevante metadata standaarden:

Dublin Core : Focus op Netwerk mogelijkheden
Exif : Focus op Afbeeldingen uit onder andere digitale camera's.
PLUS : Focus op Licenties van foto's
RDF : Focus op web mogelijkheden
XMP: Focus op XML gebaseerd web content
EBUCore: Focus op audiovisuele content
EAD: Focus op archivering
ISO 19115: Focus op geografische gegevens

Lijst met alle overige standaarden: http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_standards