Metadata in de toekomst

Om te beginnen een filmpje over de toekomst van metadata

Groeiende vraag

Informatie systemen worden steeds meer complex. De hoeveelheid data, gebruikers, transacties en processen. Er zijn grotere systemen zijn steeds meer afhankelijk van elkaar. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van verschillende informatie bronnen om problemen op te lossen, er ontstaat een meer homogene vraag naar informatie bronnen. De sleutel tot homogene toegang tot informatie bronnen ligt in metadata. De toekomst van de ontwikkeling van informatie systemen ligt in metadata.

Wat we nu aan metadata hebben

Metadata is de toekomst van informatie systemen volgens het verhaaltje hierboven. Ervan uitgegaan wordt dat metadata essentieel en de meest belangrijke component in vooruitgang van informatiesystemen is. Metadata is recentelijk pas aan het licht gekomen als belangrijke factor, mede doordat metadata nodig is om het eeuwige groeiende wereld wijde web effectief bruikbaar te houden. Metadata is essentieel voor het schaalbaar maken, het vindbaar maken van relevante informatie en het integreren van data. Metadata is ook essentieel voor het samenstellen van queries zodat ze vinden wat de gebruiker wil hebben daarnaast voor het begrijpen van de structuur van een systeem. Metadata is ook handig voor het veranderen van data en informatie in kennis. Metadata wordt al lang gebruikt maar vaak ongeco├Ârdineerd en op een hoger niveau. Meestal is het wel leesbaar door de mens. Niet voldoende gespecificeerd, ook is het formaat dat overal wordt aangehouden niet wijd geaccepteerd. Niet wijd genoeg om uniform toe te passen in de IT.

Het belang

Naarmate de hoeveelheid gebruikers, de hoeveelheid informatie en aantal bronnen toeneemt en de hoeveelheid aanvragen neemt ook toe. Kortom de complexiteit neemt toe, dat houdt in dat er meerdere bronnen zijn, meerdere karakters, wanneer er meerdere talen zijn, het toenemen van media, andere kwaliteit van content, structuren en semantiek. Er komen ook steeds meer grafische interfaces beschikbaar, dit vraagt ook om meer complexe queries. Processen worden steeds ingewikkelder. Er wordt steeds meer informatie vanuit verschillende bronnen bij elkaar gevoegd. Metadata is de lijm die data bij elkaar houdt.

Momenteel

Er zijn momenteel goede en bruikbare metadata systemen in gebruik. Vaak zijn ze beperkt tot een enkele organisatie. Vaak een standaard voor interne data uitwisselingen. Soms ook tussen een aantal organisaties in de vorm van overeenkomsten, vaak wanneer dit nodig is in de branche of met de overheid. Ze zijn vaak succesvol geïmplementeerd door de kleine schaal.
Voorbeelden van metadata systemen zijn: Dublin core, RDF en XMI.
Systemen die metadata gebruiken: systemen die veel interactie hebben met mensen zoals een website, volledig geautomatiseerde systemen bijvoorbeeld sersoren.

Toekomst

Metadata wordt de meest belangrijke component bij het maken van requirements voor nieuwe systemen, architectuur of applicaties. De meeste moderne systemen zijn web-based, publiek of binnen de organisatie. Metadata wordt gebruikt om communicatie tussen heterogene systemen te bevorderen, voor het ontvangen en versturen van informatie, voor communicatie tussen werkstations en de servers en voor elektronisch uitwisseling tussen informatiesystemen.
Door de grote hoeveelheid beschikbare data en de nog altijd toenemende hoeveelheid aan data is het gebruik van metadata schaalbaar. De enige bottleneck is de beschikbare technologie.

Bron: https://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/ET-IDM/Doc-2-3.html
Bron: https://www.linkedin.com/pulse/20131125092647-2259773-why-metadata-matters-the-nsa-and-the-future-of-privacy