Metadata zijn bepaalde regels en definities die structuur en consistentie leveren aan databases en processen. Velen brengen positieve analyses en rapporten uit over gebruik van metadata, maar het is niet alleen maar feest. Er kleven namelijk ook risico’s aan.

Voordelen:

• Metadata levert een abstractie niveau dat nodig kan zijn om grote aantallen toepassingsgegevens in een verstaanbare vorm voor te stellen.
• Metadata levert een structuur om die vorm te wijzigen naar een andere vorm, dit beschrijft de zakelijke vorm de huidige situatie beter beschrijft.
• Metadata is een hefboom om ontwikkeling en operationele activiteiten efficiënter te maken.
• Metadata slaat een brug tussen disparate systemen, het laat systemen slimmer werken.
• Het zorgt voor betere uitwisseling van data.
• Metadata zorgt voor hergebruik van data en datamodellen binnen het bedrijf.
• Metadata zorgt ook voor kosten besparing in service en ondersteuning.
• Metadata kan helpen bij toepassingsbeheer.
• Metadata kunnen de kosten verminderen tussen datawarehousesystemen en transactiesystemen.
• Metadata aankoppeling gebeurd veelal automatisch.
• Indien het wordt gebruikt in databeheer en SLDC zijn er mogelijkheden tot impact analyse, change control en kwaliteitsrapportage m.b.t. systeemrapportage.
• Metadata is het enige alternatief ten opzichte van het met de hand overzetten van data.
• De kosten zijn hoog, maar de baten overstijgen ze naar verloop van tijd.

Nadelen en risico’s

• Er moet goed worden gekeken naar kosten en opbrengsten, toepassingen en risico’s als het gaat om metadata zonder kan een project falen.
• Door de bomen het bos niet meer kunnen zien, zonder een duidelijke planning kan een team worden geconfronteerd door zoveel kleine voordeeltjes dat er geen overzicht meer is.
• Projecten kunnen niet starten zonder recente, accurate en metadata van hoge kwaliteit.
• Bij bepaalde interface projecten wordt het onoverzichtelijk en kan er getwijfeld worden aan de voordelen die metadata kunnen bieden.
• Bij implementatie van metadata wordt niks geproduceerd
• Onnauwkeurigheid van semantiek.
• Een metadata instrument is geen oplossing op zichzelf
• Zelfs bij een goede implementatie van metadata zijn kosten voor het project hoog.
• Verder spelen privacy risico's altijd een rol. Hierover een filmpje:

Voor meer informatie kunt u terecht bij

http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/ecm/1377915/1277020/metadata-risicovol-instrument-voor-betere-efficiency.html
http://www.invantive.nl/over-invantive/nieuws/entryid/38/langdurig-rendement-van-je-documenten-dankzij-proces-referentiele-metadata-en-tijdreizen
http://www.mkbservicedesk.nl/8310/hoe-voorkom-metadata-bedrijf-schade-toebrengen.htm